Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з історії 8 клас(Вінницька область)

Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з історії
8 клас
5 грудня 2010 р.

І. Тестові завдання (15 б.)

1.Наступником князя Олега на київському престолі був: А) Святослав;
Б) Ігор;
В) Аскольд;
Г) Дир

2. 1253 р. в Дорогочині князь Данило Галицький:
А) зустрівся з монгольським ханом Батиєм; Б) прийняв королівську корону ;
В) завдав поразки Литовському князю Гедиміну; Г) завдав поразки Куремсі.

3. Люблінську унію було підписано: А) 1569 р.;
Б) 1595 р.;
В) 1596 р;
Г)1385 р.

4. Вкажіть історичні події, які відбулися в період правління Володимира Великого.
а) адміністративна реформа та позбавлення племінних князів влади;
б) спорудження Золотих воріт;
в) спорудження лінії оборонних укріплень для захисту південних кордонів Київської Русі;
г) запровадження християнства як державної релігії;
д) остаточний розгром печенігів під Києвом;
є) походи на Балканський півострів.

5. Встановіть послідовність історичних подій:
а) убивство древлянського князя Олега;
б) убивство Бориса і Гліба;
в) прихід до влади Ярослава Мудрого;
г) правління Ярополка;
д) прихід до влади Володимира Великого;
є) правління в Києві Святополка.

6. Хто був автором виданого в 1646 р. православного “Требника” ?
А) І. Вишенський
Б) С. Зизаній
В) П. Могила
Г) І. Борецький

Продовжіть речення:
7. Залізна доба в Україні розпочалася …
8. Юліанський календар був запроваджений …
9. …. – це головна вежа середньовічного замку.
10. Вчення томізм було названо за ім’ям …
11. Першовідкривачем морського шляху до Індії був …
12. Автором «95 тез» був …
13. Автор гасла «Мета виправдовує засоби» – …
14. Головним методом позбавлення селян землі в Англії було …
15. Першою незалежною буржуазною державою в Європі стали …

Завдання

1. Підберіть синоніми до наведених слів: (10 б.)
сейм – колонізація –
магнат – форпост –
шляхта – теологія –
фільварок – гільдія –
унія – анафема –

2. Напишіть статтю для історичної енциклопедії «Виготовлено в Римській імперії». (20 б.)

3. Заповніть таблицю «Походи київських князів на Візантію». (20 б.)
Рік походу Хто очолював Результати

4. Про які процеси в Польській державі свідчить наведений уривок з постанови сейму 1590 р.: (15 б.)
«… від значних у наших державах просторів пустих земель, розташованих на кордоні за Білою Церквою, ніякої користі нема ні громадської, ні приватної… Тому … встановлюємо, що будемо вважати себе вільними в роздачі … тих пустирів на вічність особам шляхетного стану… а саме: Трахтемирівський монастир над Дніпром, Бориспільський з селищем Іванівським, городище Володарське і до нього селище Велика Слобода над рікою Россю, Рокитне над тою ж рікою – трьом особам, як їх привілеї свідчать».

5. Історична задача: (10 б.) «Джек із Ньюбері мав підприємство, на якому працювало 10 ткачів,
5 чесальників вовни, 5 прядильників та інші. Щотижня Джек виплачував їм заробітну плату».
Яке це підприємство? До якого соціального прошарку належав Джек? Відповідь обґрунтуйте.

6. У яких битвах українське козацтво довело, що воно було захисником не лише України та Росії, але й Центральної Європи? (10 б.)
Всього – 100 балів.

Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з історії
9 клас
5 грудня 2010 р.

І. Тестові завдання (15 б.)

1. За князя Ярослава Мудрого було запроваджено збірник законів, який отримав назву:
А) «Повчання дітям»;
Б) «Слово про закон і благодать»;
В) «Руська правда»;
Г) «Повісті минулих літ»

2. Укажіть, яка подія відбулася раніше:
А) оборона Києва від монголо-татар;
Б) утворення Галицько-Волинського князівства.

3. Києво-Печерську лавру засновано у:
А) 1051 р.;
Б) 1620 р.;
В) 1037 р..
Г) 988 р.

4. Встановіть правильну послідовність історичних подій:
А) введення християнства як офіційної релігії;
Б) будівництво Софійського собору;
В) дуумвірат;
Г) остаточний розгром печенігів під Києвом

5. Вкажіть, яких подій стосуються дати: 1654 р., 1659 р., 1672 р.
А. Козацько-селянських повстань проти Польщі.
Б. Повстань Криштофа Косинського та Северина Наливайка.
В. Укладення договорів уряду Гетьманщини з російським царем.
Г. Героїчних морських походів козацтва на турецькі фортеці.

Продовжіть речення:

6. Гіпаніс – це давньогрецька назва сучасної річки …

7. До кочових народів степу України І тис. до н. е. належать…

8. Останнього римського імператора Ромула Августа усунув від влади …

9. Першим відкрито виступив проти продажу індульгенцій …

10. Європейці називали засновану Бабуром династію …

11. У 1603 р. англійський престол зайняв шотландський король…

12. Першою столицею США було місто …

13. Автором «Марсельєзи» був …

14. Терор під час Великої французької революції пов’язують з політичною силою …

15. «Віденська система» і Священний союз були спробою затримати розвиток ….. і …. рухів, законсервувати старі порядки.

Завдання

1. Підберіть синоніми до наведених слів: (10 б.)
реформа – паланка –
кортеси – меценат –
Жакерія – революція –
мануфактура – асиміляція –
декларація – соборність –

2. Напишіть статтю для історичної енциклопедії «Виготовлено в Київськй Русі». (15 б.)

3. Чому найвизначніший полководець початку ХІХ ст. Наполеон Бонапарт зазнав поразки? (15 б.)

4. Вчений М. Брайчевський стверджує, що Запорізька Січ наприкінці ХVІ ст. перейняла на себе функції української державності та створила унікальну для середньовіччя політичну організацію. Доведіть або спростуйте думку історика. (20 б.)

5. Складіть таблицю «Україна в програмних документах декабристів». (15 б.)

6. Історична задача. (10 б.)
На початку ХVІ ст. в Англії вивозили набагато більше необробленої вовни, ніж сукна. А в 1614 р. вивіз необробленої вовни був зовсім заборонений. Чим пояснюються ці зміни щодо вивозу товарів?
Всього: 100 балів.

Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з історії
10 клас
5 грудня 2010 р.

І. Тестові завдання (15 б.)

1. Ким із нижченазваних історичних діячів Русі було запроваджено християнство як державна релігія?
а) княгинею Ольгою;
б) князем Святославом;
в) князем Володимиром;
г) князем Ярославом.

2. Назвіть перший кам’яний християнський храм на Русі.
а) церква св. Іллі;
б) Десятинна церква;
в) Софіївський собор;
г) жоден із названих варіантів не правильний.

3. Які історичні діячі Київської Русі домовилися про спільне правління (дуумвірат)?
а) Аскольд і Олег;
б) Ігор і Ольга;
в) Святослав і Володимир;
г) Ярослав і Мстислав.

4. Укажіть назву представників літературно-мовної й суспільно-політичної течії суспільного руху Галичини, Буковини, Закарпаття в середині XIX – 30-х роках XX ст., які відстоювали національно-культурну, а пізніше – державно-політичну єдність з російським народом і Росією:
а) москвофіли;
б) народовці;
в) русофіли;
г) слов’янофіли.

5. Вкажіть, ім’я якого історичного діяча пропущено в уривку з документа.
«Після всемилостивішого від нас звільнення графа …, за його проханням, з чину гетьманського наказуємо нашому Сенатові для належного управління в Малій Росії створити там Малоросійську колегію, в якій бути головним нашому генералу графу Рум’янцеву і з ним чотирьом великоросійським членам».
а) І.Брюховецького
б) К. Розумовського
в) О.Розумовського.
г) Немає правильної відповіді.

6. Вкажіть місто, у якому в 1906 р. М.Садовським було засновано перший український стаціонарний професійний театр. а) Львів
б) Харків
в) Одеса
г) Полтава.

7. Хто був автором першої в українській графіці серії офортів “Живописная Украина”?
а) В. Тропінін
б) Т. Шевченко
в) В. Боровиковський
г) І. Сошенко

8. Вкажіть, на кого передусім була спрямована діяльність Союзу визволення України (СВУ) під час Першої світової війни.
а) На російських солдатів.
б) На українських соціал-демократів.
в) На українських солдатів, які потрапили в полон із частин російської армії.
г) На українських солдатів, які воювали проти Росії у складі військ Австро-Угорщини.

Продовжіть речення:

9. Вершиною творчості Рафаеля вважається …

10. У листопаді 1640 р. король Карл І був змушений скликати парламент, який назвали …

11. Найвищий орган законодавчої влади в роки якобінської диктатури мав назву …

12. У 1914-1915 р. до Антанти приєдналися …

13. Зародження страйкового руху на західноукраїнських землях Іван Франко описав у творі …

14. Перша світова війна спричинила крах чотирьох імперій: …

15. Автором стратегічного німецького плану війни був …

Завдання

1. Складіть словник з 10 термінів «Культура Західної Європи ХVІ-першої половини ХVІІ ст.»: (15 б.)
Поняття Визначення

2. Поясніть «скіфську стратегію» М. Кутузова. (10 б.)

3. Напишіть статтю для історичної енциклопедії «Значення Візантійської імперії в світовій історії та культурі». (10 б.)

4. Порівняйте геополітичні наслідки Наполеонівських війн і Першої світової війни. (10 б.)

5. Чому «Брусилівський прорив» фахівці називають програною перемогою? (10 б.)

6. Історична задача. (10 б.)
К. Маркс писав, що «вигнання з села частини сільського населення не тільки звільняє для промислового капіталу робітників… але і створює внутрішній ринок». Поясніть або спростуйте думку вченого.

7. Як середньовічні лихварі перетворилися в банкірів? (10 б.)

8. Складіть перелік найголовніших загальнонаціональних завдань, що стояли перед українським народом на початку ХХ ст. (10 б.)

Всього: 100 балів.

Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з історії
11 клас
5 грудня 2010 р.

І. Тестові завдання (15 б.)

1. Вкажіть ім’я першого київського митрополита-русича:
а) Фотій;
б) Іларіон;
в) Гліб;
г) Борис.

2. Вкажіть назву першої збірки писаного права Київської Русі.
а) «Повість времених літ»;
б) «Слово про закон і благодать»;
в) «Руська Правда»;
г) Остромирове Євангеліє.

3. Позначте назву поміщицьких багатогалузевих господарчих комплексів, що базувалися на постійній щотижневій панщині залежних селян і були орієнтовані на товарно-грошові відносини. а) Маєток
б) Двір
в) Фільварок
г) Мануфактура

4. Укажіть назву культурно-просвітницького товариства, створеного у 1868 р. у Львові.
а) «Знання»;
б) «Культура»;
в) «Просвіта»;
г) «Розум».

5. Вкажіть, коли було прийнято документ, де проголошувалося: «Віднині Україна стає Українською Народною Республікою… До Установчих зборів України вся власть… належить нам, Українській Центральній Раді і нашому правительству — Генеральному Секретаріатові України».
а) 25 жовтня 1917 р.
б) 31 жовтня 1917 р.
в) 7 листопада 1917 р.
г) 10 листопада 1917 р.

6. Вкажіть, що таке ВАПЛІТЕ.
а) Об’єднання письменників.
б) Об’єднання художників.
в) Об’єднання вчених.
г) Об’єднання більшовиків.

7. Український уряд, створений у червні 1941 р., очолив:
а) С. Бандера;
б) Я. Стецько;
в) М.Мельник;
г) Р. Шухевич.

8. Релігійні війни у Франції тривали в … рр..

9. Початком війни за незалежність в Північній Америці стала сутичка колоністів з англійськими військами у районі … .

10.Першою столицею США стало м. … .

11.Першу абетку в історії винайшли … .

12.Населення середньовічної Європи вважало, що Бог поділив людей на тих хто молиться, …, … .

13.В 1836 р. у Великої Британії розгорнувся масовий громадсько-демократичний рух за політичні права, який дістав назву … .

14.У 1848-1849 рр. революції в європейських країнах отримали назву … .

15.Ініціатором “культуркампфу” був … .

Завдання

1. Складіть словник з 10 термінів «Культура античності.»: (15 б.)
Поняття Визначення

2. Складіть три історичні ланцюжки із вказаних імен історичних діячів, дат та подій: (5 б.)
а) 1727 р.; б) Петро І в) прийняття титулу імператора; г) Петро ІІ; д) Катерина ІІ;
е) 1721 р.; є) другий двірцевий переворот; ж) прийняття “Жалуваної грамоти ”; з)1785 р.

3. Охарактеризуйте найголовніші галузі економіки Київської Русі. (10 б.)

4. Визначте п’ять ключових битв на Україні в період Другої світової війни. (10 б.)

5. На таємній нараді у 1941 р. Гітлер заявив: “Необхідно воювати, доки кадри не виросли знову ”. Про які події йдеться? Назвіть інші причини поразки Червоної армії на початковому етапі війни. (15 б.)

6.Напишіть статтю для історичної енциклопедії «Культурні досягнення в Україні в період національно-визвольної революції 1917-1920 рр. ». (10 б.)

7. Кримська війна 1853-56 рр. закінчилася для Російської імперії ганебною поразкою. У російсько-турецькій війні 1877-78 рр. Росія одержала блискучу перемогу. Що змінилося за 20 років? (10 б.)

8. Яку битву історики називають “ Ватерлоо Наполеона ІІІ”? Чому? (10 б.) Всього: 100 б.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *