Всесвітня історія. Історія України. Інтегрований курс (2014-2015рр.)

large

 

 

 

 

 

 

 

 

№ з/п Тема уроку К-сть годин Дата
1 Повторення

Що таке історія. Час і простір в історії. Історичні джерела.

Вступ

Своєрідність епохи стародавнього світу як першого етапу в історії людства. Історичні джерела з історії стародавнього світу.

1  
2 Практичне заняття. Відлік часу в історії стародавнього світу. 1  
3 Розділ І. Життя людей за первісних часів

Наукові та релігійні теорії походження людини. Основні  етапи антропогенезу. Розселення людей по земній кулі. Утворення рас.

1  
4 Форми господарювання первісної людини. Привласнювальні та відтворювальні форми господарства. 1  
5 Суспільна організація (сім’я – рід – плем’я – община) та організація влади (народні збори – рада старійшин – вождь) за первісних часів. 1  
6 Духовна культура та вірування людей за первісних часів. 1  
7 Практичне заняття. Основні стоянки та пам’ятки первісних людей на території України. 1  
8 Трипільська культура. Господарство, побут і духовне життя носіїв трипільської культури. 1  
9 Поступове ускладнення суспільного життя, передумови становлення держави та цивілізації. 1  
10 Узагальнення. Тематичне оцінювання. 1  
11 Розділ ІІ. Цивілізація Стародавнього Сходу

Тема 1. Стародавній Єгипет

Хронологічні межі історії Стародавнього Єгипту та її періодизація. Вплив природно-географічних   умов на розвиток єгипетської цивілізації. Повсякдення та господарське життя.

1  
12 Утворення держави та цивілізації в Єгипті. Влада, суспільна організація в Стародавньому Єгипті. Посилення Єгипту в ІІ тис. до Р.Х. Будівництво пірамід (Джосер, Хеопс). 1  
13 Розквіт та занепад Єгипту в ІІ тис. до Р.Х. Хатшепсут. Тутмос ІІІ. Рамзес ІІ. 1  
14 Архітектура й мистецтво, писемність і освіта. 1  
15 Практичне заняття. Міфи та релігія Давнього Єгипту. Ехнатон. 1  
16 Узагальнення. Тематичне оцінювання. 1  
17 Тема 2. Цивілізації Передньої та Центральної Азії. Кіммерійсько-скіфський світ

Вплив природно-географічних умов на розвиток цивілізацій Дворіччя в ІІІ-ІІ тис. до Р.Х. Вавилон за часів Хаммурапі.

1  
18 Фінікійські міста-держави. Фінікійська  колонізація. Ізраїльсько-Іудейське царство. Біблія як історичне джерело. 1  
19 Ново-Ассирійське та Ново-Вавилонське царства у першій половині І тис. до Р.Х. (оглядово, у контексті Біблійної історії). Перська держава Ахеменідів. 1  
20 Племена й народи залізного віку на території сучасної України. Кіммерійсько-скіфський світ у взаєминах з цивілізаціями Передньої Азії. 1  
21 Практичне заняття. Геродот про скіфів. Історичні джерела про Скіфський похід Дарія І. 1  
22 Узагальнення. Тематичне оцінювання. 1  
23 Тема 3. Стародавні Індія та Китай

Вплив природно-географічних умов на розвиток цивілізації в Індії. Індська цивілізація. Ведійська цивілізація.

1  
24 Суспільний устрій, релігія та повсякденне життя Давньої Індії. Будда та його вчення. 1  
25-26 Вплив природно-географічних умов на розвиток цивілізації в Китаї. Суспільний устрій та повсякденне життя Давнього Китаю. Конфуцій та його вчення. Давньокитайські імперії. 2  
27 Практичне заняття. Наукові знання, освіта та писемність у Стародавньому Китаї. 1  
28 Узагальнення. Тематичне оцінювання. 1  
29 Розділ ІІІ. Історія Стародавньої Греції

Спільні риси та особливості розвитку цивілізацій Стародавнього Сходу й античної греко-римської цивілізації.

1  
30 Тема 1. Становлення античної грецької цивілізації

Вплив природно-географічних умов на розвиток античної грецької цивілізації. Населення Давньої Греції. Хронологічні межі історії античної Греції та її періодизація.

1  
31 Перекази про найдавнішу історію Греції. Археологічне відкриття Мінойсько-Ахейської палацової цивілізації, її основні центри; розквіт і занепад. 1  
33 Практичне заняття. Давньогрецьке суспільство за поемами Гомера. 1  
34 Боротьба демосу із знаттю. Поява писаних законів у Греції. Грецька тиранія. 1  
35 Велика грецька колонізація. Заснування античних грецьких поселень на території України. Взаємини греків і місцевого населення. Утворення світу античних грецьких полісів. 1  
36 Об’єднання Аттики. Законодавча реформа. Ліквідація тиранії в Афінах. Завершення формування Афінського поліса. 1  
37 Практичне заняття. Спартанський поліс. Побут та виховання спартанців. 1  
38 Узагальнення. Тематичне оцінювання. 1  
39 Тема 2. Антична грецька цивілізація класичної доби

Греко-перські війни. Походи Дарія. Марафонська битва. Похід Ксеркса.

1  
40 Утвердження демократії в Афінах за Перикла. Права й обов’язки громадянина. Не громадянське населення  афінського полісу.

Жінка в афінському полісі. Сім’я та виховання афінян.

1  
41 Практичне заняття. Господарювання та повсякденне життя в Давній Греції. 1  
42 Криза грецького поліса. Демосфен. Підкорення Греції Філіпом ІІ. 1  
43 Виникнення науки. Театр. 1  
44 Практичне заняття. Архітектура і скульптура в Давній Греції. 1  
45 Практичне заняття. Давньогрецька міфологія і релігія як спосіб світосприйняття людей. Античні олімпійські ігри. 1  
46 Узагальнення. Тематичне оцінювання. 1  
47 Тема 3. Доба еллінізму

Практичне заняття. Особистість і діяльність Александра Великого за історичними джерелами.

1  
48 Утворення та розквіт елліністичних держав. Основні риси еллінізму. «Зустріч цивілізацій». Повсякденне та духовне життя за елліністичної доби. 1  
49 Практичне заняття. Суспільне, господарське та духовне життя в античних полісах на території України. 1  
50 Узагальнення. Тематичне оцінювання. 1  
51 Розділ ІV. Історія Стародавнього Риму

Тема 1. Стародавній Рим за царської та республіканської доби

Вплив природно-географічних умов на життя населення Апеннінського півострова. Виникнення міста Рима. Царська доба в історії Стародавнього Риму.

1  
52 Римська республіка V-І ст. до Р.Х. Боротьба плебеїв з патриціями за свої права. Утворення римської громадянської общини. Утворення римської громадянської общини. 1  
53 Військова експансія Риму й утворення Римської середземноморської держави. 1  
54 Соціальний устрій та організація влади за часів «золотої доби» Римської республіки. Права та обов’язки громадянина. Політика й політики Римської республіки. 1  
55 Релігія, сім’я і виховання, побут і повсякденне життя. 1  
56 Практичне заняття. Римське рабовласницьке помістя за даними джерел. 1  
57 Криза Римської республіки. Боротьба  за республіку: реформи братів Гракхів. 1  
58 Диктатура Сулли. Перший тріумвірат і диктатура Цезаря (оглядово). 1  
59 Практичне заняття. Історичні портрети Цезаря і Цицерона. 1  
60 Узагальнення. Тематичне оцінювання. 1  
61 Тема 2. Римська імперія

Римська імперія доби принципату. Октавіан Август. Марк Аврелій.

1  
62 Практичне заняття. Місто Рим і його повсякденне життя. 1  
63 Кризові явища в Римській імперії й утвердження домінату. Реформи Діоклетіана і Константина. 1  
64 Виникнення християнства та християнізація Римської імперії. Перетворення християнства на офіційну релігію Римської імперії. 1  
65 Практичне заняття. Культура Стародавнього Риму. 1  
66 Розпад Римської імперії на Західну та Східну (Візантію). Початок Великого переселення народів. Захоплення Риму варварами. 1  
67 Римський період античних держав на території України. Боспорське царство. Пам’ятки античної цивілізації на території України. 1  
68 Практичне заняття. Історичні джерела про суспільне та господарське життя і духовний світ давніх слов’ян. 1  
69 Тематичне оцінювання. 1  
70 Узагальнення до курсу: «Внесок народів стародавнього світу в історію людства. Роль стародавнього періоду в історії України». 1  

Скачать

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *