ДПА – 2014 Історія України

ist_ukr1_1Ви розгорнули збірник, призначення якого – з’ясувати, наскільки ґрунтовно опановано курс історії України ХХ – початку ХХІ ст., і вста- новити рівень особистих навчальних досягнень. Погортавши сторінки, ви помітите, що в збірнику небагато завдань на відтворення історичного матеріалу, натомість переважають завдання, спрямовані на перевірку предметних умінь. На уроках історії ви не раз чули, що предметні вмін- ня, або компетентності, – це вміння критично оцінювати інформацію (розрізняти в соціальній та історико-культурній інформації факти та ідеї, відповідним чином аналізувати їх, сприймати й розуміти інформа- цію усного та письмового повідомлення – основну й додаткову, очевидну й приховану); пояснювати своє ставлення до досліджуваних об’єктів, самовизначатися в дискусійних питаннях історії й сучасності, аргумен- тувати свою точку зору, виявляючи повагу до інших поглядів і оцінок тощо. Тож вивчаючи історію, ви не тільки відкрили для себе таємниці минулого, а здобули досвід і вміння, які допоможуть жити в сучасному світі. Недарма кажуть: те, що знаєш, за

плечима не носити. У збірнику багато завдань, які передбачають аналіз історичних дже- рел. З огляду на практичну, компетентнісну спрямованість це не випад- ково, адже документ відображає реальну, а не вигадану ситуацію, він з одного боку, здатний продемонструвати, подібність між нами та людь- ми попередніх епох, а з іншого – увиразнює те, що нас відрізняє. Усі 15 варіантів запропонованих завдань рівноцінні за складністю. Кожен варіант складається з 10 завдань різної форми. Перед виконан- ням усіх завдань уважно перечитайте умову.

Скачать

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *