Завдання міського етапу олімпіади з правознавства 10-11кл

1260532599_osvita_abstrЗавдання ІІІ (міського) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства
9 клас (45 балів)

 

І. Тестові завдання (10 балів)

 

1. Батьки або особи, що їх замінюють, не мають права:
а) вибирати методи і засоби навчання для дітей;
б) приймати рішення щодо участі дитини в інноваційній діяльності загальноосвітнього навчального закладу;
в) звертатися до відповідних органів управління освітою з питань навчання і виховання дітей.
г) вибирати заклад освіти для дітей;
д) обирати і бути обраним до органів громадського самоврядування закладів освіти.


2. Згода дитини на набуття громадянства України потрібна з:
а) 15-ти років; б) 14-ти років; в) 16-ти років.

 

3. Гідний рівень життя людині забезпечують:
а) економічні права;
б) соціальні права;
в) культурні права;
г) особисті права.

 

4. Межею індивідуальної свободи людини є:
а) права і свободи інших людей;
б) обов’язки людини;
в) свободи і обов’язки інших людей;
г) права і обов’язки інших людей.

 

5. Визначте, якому поняттю відповідає визначення «здатність особи мати цивільні права і обов’язки»:
а) цивільна дієздатність;
б) цивільна правоздатність;
в) цивільна деліктоздатність;
г) цивільна угодоздатність.

 

6. Який вид демократії діє в Україні?:
а) пряма; б) представницька; в) народна;
г) парламентська; д) президентська; е) класична.

 

7. Підставами для позбавлення батьківських прав є:
а) жорстоке поводження з дитиною; б) батьки є хронічними алкоголіками або наркоманами;
в) засуджені за вчинення умисного злочину; г) визнані обмежено дієздатними.

 

8. Громадянство України зберігається незалежно від:
а) місця прописки; б) місця реєстрації; в) місця проживання.

 

9. Право на освіту забезпечується:
а) різними формами навчання; б) використанням найновіших досягнень у сфері педагогіки;
в) розгалуженою мережею закладів освіти; г) відкритим характером закладів освіти.

 

10. Документами, що підтверджують громадянство України, є:
а) тимчасове свідоцтво громадянина України; б) посвідчення про належність до громадянства України; в) свідоцтво члена екіпажу;
г) службове свідоцтво; д) дипломатичний паспорт.

 

ІІ. Порівняйте запропоновані поняття (8 балів)
2.1. норма права – закон (4 бали);
2.2.правоздатність – правовий статус (4 бали).

 

 

ІІІ. Установіть відповідність між принципами виборчого права та їх змістом (4 бали)

 

1. Загальність виборчого права
А. Усі виборці мають однакову кількість голосів
2. Рівність виборчого права
Б. У виборах можуть брати участь усі громадяни, які досягли повноліття, за умови, що їх не визнано недієздатними
3. Вільний характер виборів
В. Депутати, Президент, міські (сільські, селищні) голови обираються безпосередньо виборцями
4. Пряме виборче право
Г. Будь-які намагання вплинути на волевиявлення виборців є незаконними

 

 

ІV. Закінчіть подані речення (8 балів)

 

 

 1. Правила поведінки, що регулюють відносини в різних сферах життя людей, – це…..
 2. Процедура розроблення і прийняття законів, визначена Конституцією України, – це …
 3. Держава, діяльність якої направлена на забезпечення добробуту громадян, їхнього гідного життя, – це….
 4. Обов’язків внесок до бюджету – це….
 5. Особа, яка не перебуває в громадянстві України і є громадянином (підданим) іншої держави, – це…
 6. Система всіх нормативно-правових актів держави – це..
 7. Референдум – це…
 8. Юридична особа – це…

 

 

V. Розв’яжіть правові ситуації (15 балів)

 

Ситуація №1 (10 балів)
Олег В. з товаришами зібрався на  екскурсію. Перед її початком він придбав у магазині в присутності своїх друзів фотоапарат. Бажаючи швидше сфотографувати краєвиди,  Олег позбавився упаковки і квитанції. Прибувши у парк та розпочавши фотографування, Олег з’ясував, що фотоапарат зіпсований. Яких помилок допустився Олег? Що ви порадите йому робити?  Які права він має як споживач?
Ситуація №2 (5 балів)
Громадяни України Володимир та Марина Кравченки усиновили 16-тирічну Ольгу В., громадянку Росії. Ольга вважає, що вона не давала згоду на зміну громадянства,  тому залишається громадянкою Росії. Володимир та Марина вважають, що відповідно до статті 11 Закону України “Про громадянство України” Олена стала громадянкою України з моменту набрання чинності рішення про усиновлення, оскільки про необхідність отримання згоди усиновленої дитини на набуття українського громадянства у статті 11 мова не йде. Хто правий у цій ситуації? Свою відповідь обґрунтуйте.

 

 

10 клас(55 балів)

 

І. Тестові завдання (10 балів)

 

1. Особистою приватною власністю дружини/чоловіка є страхові суми, одержані нею/ним за обов’язковим або особистим добровільним страхуванням, якщо:
а) договір страхування було укладено до вступу у шлюб;
б) страхова сума не перевищує величини прожиткового мінімуму;
в) страхові суми одержані за договором, який був укладений як до вступу у шлюб, так і під час перебування у шлюбних відносинах, незалежно від отриманих коштів.

 

2. Органи місцевого самоврядування вирішують земельні спори у межах населених пунктів щодо:
а) меж земельних ділянок, що перебувають у власності і користуванні громадян;
б) додержання громадянами правил добросусідства;
в) розмежування меж районів у містах.

 

3. Спори в галузі охорони навколишнього природного середовища вирішуються :
а) Міністерством екології і природних ресурсів; б) загальними судами;
в) господарськими судами; г) місцевими радами.

 

4. Документами, що підтверджують громадянство України, є:
а) тимчасове свідоцтво громадянина України;
б) посвідчення про належність до громадянства України;
в) свідоцтво члена екіпажу;
г) службове свідоцтво;
д) дипломатичний паспорт.

 

5 Символіка політичної партії:
а) підлягає реєстрації Кабінетом Міністрів України за поданням Міністерства юстиції;
б) підлягає реєстрації Міністерством юстиції за погодженням із Кабінетом Міністрів;
в) підлягає реєстрації Міністерством юстиції у порядку , що визначається Кабінетом Міністрів України.

 

6. При здійсненні прокурорського нагляду за додержанням і застосуванням законів прокурор має право:
а) порушувати кримінальну справу; б) порушувати цивільне провадження;
в) порушувати дисциплінарне провадження; г) порушувати провадження про адміністративне правопорушення.

 

7. Право на освіту забезпечується:
а) різними формами навчання; б) використанням найновіших досягнень у сфері педагогіки;
в) розгалуженою мережею закладів освіти; г) відкритим характером закладів освіти.

 

8 Адміністративним стягненням, яке має майновий характер і одночасно обмежує трудові права громадян, є:
а) позбавлення спеціального права;
б) штраф;
в) виправні роботи.

 

9. У закінченому злочині існує єдність:
а) об’єкта і предмета;  б) об’єкта і суб’єкта; в) суб’єкта і суб’єктивної сторони;
г) об’єкта і об’єктивної сторони;  д) об’єктивної та суб’єктивної сторін.

 

10. Що/хто є суб’єктами цивільних правовідносин?
а)матеріальні блага;
б) дії;
в) юридичні особи;
в) юридичні факти.

 

ІІ. Складіть схему «Органи виконавчої влади в Україні» (6 балів)

 

ІІІ. Розв’яжіть задачі ( 15 балів)

 

Задача 1  (10 балів)

 

30 серпня 2009 р. Георгій, повертаючись із відпочинку в Криму, залишив на пероні вокзалу багаж і зайшов у приміщення, щоб отримати певну інформацію в довідковому бюро. У цей час Олег, озираючись навкруги і зробивши висновок, що його ніхто не бачить, незаконно заволодів речами Георгія.
       Через два дні Олег через відчинене вікно проник у квартиру Марини і зробив спробу винести комп’ютер, але при виході на вулиці був затриманий її сусідами. Дайте кваліфікацію дій Олега.

 

Задача 2  (5 балів)
Державна податкова адміністрація звернулася до компанії, яка виробляє безалкогольні напої з попередженням про притягнення до відповідальності у зв’язку з порушенням вимог чинного законодавства. На думку податківців, порушення законодавства виявлялося у неодержанні ліцензії на послуги із перевезення працівників цього підприємства з роботи додому. Чи потрібен спеціальний дозвіл (ліцензія) на здійснення подібних автотранспортних перевезень? Чи вважається така діяльність підприємництвом? Чи має це значення в ситуації, що розглядається? Чи мав право податковий орган взагалі здійснювати перевірку наявності ліцензій?

 

ІV.Знайдіть відмінності (20 балів)
А) між  конституційним поданням та конституційним зверненням (10 балів);
Б) між визнанням шлюбу недійсним та визнанням шлюбу неукладеним (10 балів).

 

V. Установіть відповідність між видами звернень громадян і їх змістом (4 бали)

 

1. Пропозиція
А. Звернення громадян із проханням про сприяння в реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством їхніх прав та інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності органів, установ та посадових осіб, а також висловлення думки щодо способів поліпшення їх діяльності
2 .Заява
Б. Звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями органів, установ та посадових осіб
3. Клопотання
В. Письмове звернення з проханням про визнання за особою відповідного статусу, прав чи свобод тощо
4. Скарга
Г. Звернення громадян, у яких висловлюються порада чи рекомендація щодо діяльності органів, установ і посадових осіб, а також думки щодо врегулювання суспільних відносин та умов життя громадян

 

11 клас (57 балів)

 

І. Тестові завдання (10 балів)

 

1.Які з вказаних нижче сімейно-правових відносин є безстроковими:
а) батьківські права і обов’язки щодо виховання дітей;
б) право спільної сумісної власності подружжя;
в) право на вибір місця проживання.

 

2. Суб’єктами права спільної власності на земельні ділянки територіальних громад можуть бути:
а) обласні та районні державні адміністрації; б) обласні та районні ради; в) органи по управлінню земельними ресурсами.

 

3. Особи, винні у порушенні законодавства про охорону навколишнього природного середовища, несуть передбачену законом:
а) матеріальну відповідальність; б) цивільну відповідальність;
в) кримінальну відповідальність; г) адміністративну відповідальність.

 

4. Особа, яка народилася на території України від іноземців, які постійно на законних підставах проживають на території України:
а) є громадянином України;
б) є громадянином України, якщо не набула за народженням громадянства жодного з батьків;
в) є громадянином тієї держави, громадянами якої є її батьки.

 

5. До партійної символіки належать:
а) гімн; б) прапор; в) герб;
г) розпізнавальний знак; д) девіз.

 

6. Протест прокурора підлягає обов’язковому розгляду у:
а) 10-иденний строк; б) 15-иденний строк; в) 20-иденний строк.

 

7. До загальноосвітніх навчальних закладів системи загальної середньої освіти належать:
а) гімназія; б) ліцей; в) коледж; г) технікум; д) школа соціальної реабілітації.

 

8. Ознаки адміністративного штрафу:
а) носить компенсаційний характер;
б) є одноактним стягненням;
в) завжди є державним примусом;
г) є грошово-майновим стягненням.

 

9.  До факультативних умов трудового договору належать:
а) встановлення неповного робочого часу;
б) визначення індивідуальної тривалості щорічної основної відпустки;
в) визначення часу надання відпусток;
г) встановлення випробного строку при укладенні трудового договору.

 

10.  Кримінальна відповідальність виникає:
а) з моменту скоєння суспільно небезпечного діяння; б) з моменту порушення кримінальної справи;
в) з моменту притягнення особи як обвинуваченого;   г) з моменту погашення чи зняття судимості;
д) з моменту набуття законної сили обвинувальним вироком суду.

 

ІІ. Складіть схеми  (13 балів)
а)процедури імпічменту Президента України (7 балів);
б) процесуальних дій, які здійснюються під час проведення досудового слідства (6 балів).

 

ІІІ. Установіть логічні пари (4 бали)
Установіть відповідність між формами прокурорського реагування на порушення закону та їх змістом

 

 1. Протест прокурора
А. Вноситься про дисциплінарне провадження, провадження про адміністративне правопорушення або про порушення кримінальної справи у разі порушення закону посадовою особою чи громадянином
 1. Припис прокурора
Б. Вноситься з вимогами усунення порушень закону, причин цих порушень і умов, що їм сприяють, у державний орган, громадську організацію або посадовій особі, які наділені повноваженнями усунути порушення закону
 1. Подання прокурора
В.  вноситься у випадках, коли  порушення закону має очевидний характер і може завдати істотної шкоди інтересам держави, підприємства, установи, організації та громадянами, якщо не буде негайно усунуте
 1. Постанова прокурора
Г. Вноситься щодо акта, який суперечить закону

 

ІV. Знайдіть відмінності (10 балів)

 

А) між орендою земельної ділянки і правом постійного користування земельною ділянкою (5 балів);
Б) між розірванням шлюбного договору і розірванням шлюбу (5 балів).

 

V. Розв’яжіть задачі (20 балів)

 

Задача №1 (10 балів)

 

Під час руху легкового автомобіля по шосе через те, що дорога була вкрита льодом, при повороті транспортного засобу відбулося зіткнення із вантажівкою. Шкоди було завдано обом автомобілям. Оскільки власник вантажівки правил дорожнього руху не порушував, а легковий автомобіль виїхав на зустрічну смугу руху, то перший поставив вимогу перед другим про відшкодування шкоди.. Власник легкового автомобіля проти цього заперечував. Вирішіть спір.

 

Задача №2 (10 балів)

 

Громадянин Панасенко в результаті виконання  службових обов’язків сконструював винахід, який був запатентований роботодавцем – ВККП “Віраж”.  Між Панасенком та ВККП “Віраж” було укладено договір про виплату авторської винагороди.
Через деякий час Панасенко вирішив звільнитися з підприємства за власним бажанням.
Керівництво підприємства поставило питання про припинення виплати йму авторської винагороди.
Тоді Панасенко висунув вимоги про вилучення його винаходу з виробництва і переоформлення патенту на його ім’я.
1. Яким чином регулюються відносини з приводу використання об’єктів промислової власності між роботодавцем та винахідником?
2. Яким чином виплачується винагорода у випадку звільнення винахідника з підприємства?
3. Чи правомірні дії адміністрації ВККП?
4. Чи підлягають задоволенню вимоги Панасенка?
5. Яким чином повинен бути вирішений спір? Обґрунтуйте відповідь.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *