Формування мотивації на уроках історії

467_html_1bf2c72f

Етап уроку Формування мотивації

Назва прийому Асоціації на дошці
Опис прийому
Цей метод залучає власний досвід учнів, має високий рівень зацікавленості, проводиться фронтально. Його доцільно використовувати під час мотивації вивчення теоретичного матеріалу (ідеї, поняття) та питань методології. Залежно від змісту має три форми проведення:
Поняття. Учитель вертикально на дошці записує основне поняття, яке мають опрацювати учні. Далі він просить учнів назвати ознаки цього поняття або асоціації, яке воно у них викликає. Обов’язковою умовою є те, щоб слова мали спільні з основними поняттями літери.
Квітка. Учитель малює на дошці квітку (серединка та чотири пелюстки). У серединці записує основне поняття. Після цього він просить учнів назвати прояви й характеристики поняття й записує їх на пелюстках.
Прямокутник. Учитель малює на дошці прямокутник і записує на ньому основне поняття. Потім він просить учнів назвати його синоніми, антоніми, прикметники, дієслова, що, на їхню думку, пов’язані з цим поняттям.
Всі вони записуються на відповідних сторонах прямокутника. Коли асоціації закінчуються, вчитель пропонує учням з кожної групи відібрати по три найхарактерніші. Із відібраними асоціаціями відбувається подальша робота.

 

Етап уроку                            Формування мотивації

Назва прийому                     Джерела інформації

Опис прийому

Для активізації роботи й зацікавленості учнів на початку уроку вчитель роздає газети, журнали або сторінки цих видань, де розміщено інформацію, що стосується теми уроку. Учитель просить звернути увагу на конкретну інформацію, наголошуючи на важливості її повсякденного використання.

Як варіант можна використовувати уривки з художньої та науково-популярної літератури.

Етап уроку                                Формування мотивації

Назва прийому                         Картинна галерея

Опис прийому

 Учитель вивішує на дошці 4-5 картин (фотографій), які містять ознаки основного поняття або явища. Об’єднавши учнів у групи, він пропонує їх представникам через деякий час назвати ознаки поняття, що зображені на картинах. Після завершення роботи у групах представники називають одну ознаку. Вчитель записує їх на дошці.

Етап уроку                                        Формування мотивації

Назва прийому                                 Класифікація. Альтернатива

Опис прийому

Якщо основним змістом, що вивчається на уроці, є моральні орієнтації та цінності, доцільно використовувати названі методичні прийоми. Суть методу «Класифікація» полягає в тому, що учні отримують робочі картки, на яких записані різні ознаки певних понять або явищ. Спираючись на власний досвід та уподобання, учні повинні згрупувати їх за певними ознаками або критеріями.

У методичному прийомі «Альтернатива» учні отримують робочу картку, на якій записана певна моральна проблема і ряд альтернативних пропозицій щодо її розв’язання. Кожен учень повинен самостійно обрати тільки одну із запропонованих альтернатив і пояснити свій вибір.

Після заслуховування відповідей трьох-чотирьох учнів учитель організує фронтальну бесіду, щоб вийти на основне питання уроку і перейти до етапу навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Як варіант можна запропонувати вірш на початок дня – «Крила», який допомагає окреслити мету. Після цього учнів безпосередньо залучають до занять – кожному пропонують у формі творчої роботи визначити власні цілі.

Крила

Крила потрібні лиш тим, хто літає.

Подумай, як живуть люди,

що вони роблять, де вони?

Затримайся і поміркуй, чому

Одні ходять пішки, інші літають.

Деякі опускають руки,

Снуючи павутину із сюжету буднів.

Хід життя, який ніколи не йде
ні догори, ні донизу.

Ми просто рухаємось по колу.

Інші ж не стоять на місці,

борючись щоденно

проти посередності

і йдучи вперед,

Заперечуючи смерть і мертвих.

І знову хтось запитує: «Для чого живемо?»

Дехто ходить пішки, а хтось літає…

                                   Стівен Гарнер

Етап уроку                            Формування мотивації

Назва прийому                     Кросворди

Опис прийому

 Можна запропонувати такі варіанти роботи з кросвордом:

1. Розгадати кросворд, заповнивши порожні клі­тинки.

2. Сформулювати питання до слів у заповненому кросворді.

3. Заповнюючи кросворд, визначити, яке ключове слово виділено, і пояснити його значення.

4. Створити кросворд самостійно, використовуючи терміни, які були вивчені раніше.

 

 

Етап уроку                            Формування мотивації   

Назва прийому                     Мозкова атака

Опис прийому

 Цей прийом полягає у колективній творчій роботі з розв’язання певної складної проблеми. Всіх учнів об’єднує спільна робота над пошуком істини.

 

 

Етап уроку                    Формування мотивації

Назва прийому             Відстрочена загадка

Опис прийому

 На початку уроку вчитель дає загадку (або маловідомий і дивний факт), відгадку на яку можна дізнатися на уроці під час роботи над новим матеріалом.

 

Приклад 1.

Географія

1. Тема «Клімат України». Християнство прийшло в Київську Русь із Візантії, тому практично всі зовнішні атрибути (обрядовість, архітектура храмів) повторювали візантійські зразки. Але єдиним елементом несхожості храмових споруд стали дахи. У Візантії дах храму мав форму півсфери, у Київській Русі – форму «цибулини». Як пояснити такий відступ від архітектурних канонів? (Півсферні дахи не витримували тиску товстого шару снігу взимку, а на дахах «цибулинах» сніг зісковзував, не затримуючись)

2. Тема «Корисні копалини». У багатьох міст Донбасу дивна лопатева конфігурація. Суцільна забудова, прийнята в більшості міст, відсутня. Селище, через пустир – вулиця, вдалині – мікрорайон – так виглядають ці міста, вони витягнуті в усі сторони і розповзлися по околицях. Чим це можна пояснити – невдале архітектурне рішення або є інше раціональне пояснення? (Під час закладки нових міських кварталів доводиться враховувати підземну географію вугільних пластів, які незабаром розроблятимуться. Вироблені пласти являють собою пустоти, що стає причиною частих провалів)

 

Приклад 2.

Економіка

Тема «Маркетинг і реклама». У 1896 році в Єкатеринбурзі один селянин побудував великий будинок з колод. Потім обставив його дерев’яними меблями, обклав з усіх боків полінами, облив гасом і підпалив перед натовпом. У результаті цього він дуже розбагатів. До кінця заняття спробуйте здогадатися – що відбулося? (Селянин винайшов протипожежний розчин. Пропитане ним дерево ставало негорючим. Селянин побудував і підпалив будинок на торговельно-промисловій виставці, зробивши прекрасну рекламу своєму винаходу)

Етап уроку                       Формування мотивації

Назва прийому                Показуха (скульптура)

Опис прийому

 Учитель називає поняття, дію, процес або явище. Об’єднавши учнів класу в декілька груп, він пропонує представникам кожної групи через хвилину представити його у вигляді скульптури (без слів). Після демонстрації вчитель організовує обговорення за такими питаннями:

Що вказує на те, що саме назване поняття представлене групою?

Якими засобами вони його передали?

Які ознаки поняття їм удалося передати?

Етап уроку                    Формування мотивації

Назва прийому             Дивуй

Опис прийому

 Найбуденніші й повсюдні явища, події, предмети можуть стати дивними, якщо на них подивитися з іншої точки зору. Здивування – початкова фаза розвитку пізнавального інтересу.

Приклад 1.

Природознавство

На уроці з теми «Вода» вчитель розповідає: «Одного разу, в одній африканській школі хлопцям читали розповідь про дивну країну, в якій люди ходять по воді! І найдивніше, що ця розповідь була правдивою! А ми з вами ходимо по воді? Ми так звикли до води, що часто не помічаємо її властивостей» (за А. Гіном).

 

Приклад 2.

Географія

Як змінився б клімат України, якби Карпати «виросли» на один кілометр і «перемістилися» на місце Поліської низовини? Як ­змінилася б територія України, якби рівень Світового океану підвищився на 100 метрів? Що має відбутися для того, щоб Крим з півострова перетворився на острів?

 

 

Етап уроку                  Формування мотивації

Назва прийому           Фантастична добавка

Опис прийому   

 У цьому прийомі вчитель доповнює реальну ситуацію елементами фантастики. Наприклад, перенести навчальну ситуацію на фантастичну планету, змінити значення будь-якого параметра, який зазвичай залишається постійним або має певне значення. Біологи можуть придумати фантастичну тварину або рослину і розглянути її в реальному біоценозі. Філологи – перенести реального або літературного героя в часі. Історики – розглянути історичну ситуацію очима стародавнього грека або жителя Київської Русі.

Універсальний підхід – написати фантастичну (прочитати підготовлені вдома) розповідь, есе, вірші, використовуючи знання з предмета.

Етап уроку              Формування мотивації

Назва прийому       Читаємо! (використання художньої і нау­ко­во-популярної літератури)

Опис прийому

Уривки з художніх і науково-популярних творів можна використовувати на різних етапах уроку і з різною метою: для ілюстрації, для постановки питань на закріплення вивченого матеріалу, на формування мотивації.

 

Приклад 1.

Географія

Тема «Клімат». Який тип погоди – циклональний або антициклональний – описано у віршах?

Мороз и солнце; день чудесный!

Под голубыми небесами

Великолепными коврами,

Блестя на солнце, снег лежит.

                                   А. Пушкин

Внезапно небо прорвалось

С холодным пламенем и громом,

И ветер начал вкривь и вкось

Качать сады за нашим домом.

Завеса мутная дождя

Заволокла лесные дали.

                                   Н. Рубцов

Полдневный час. Жара гнетет дыхание;

Глядишь, прищурясь –
блеск глаза слезит,

И над землею воздух в колебаньи

Мигает быстро, будто бы кипит.

И тени нет. Повсюду искры, блестки,

Трава слегла, до корня прожжена.

                                   К. Случевский

 

Ассоциации на доске Источники информации Картинная галерея Классификация – Альтернатива Кроссворды Мозговая атака Отсроченная загадка Показуха Удивляй Фантастическая добавка Читаем

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *