Олімпіадні завдання з історії 8 клас

 1360416301_7ae625c547_139459
І. Тестові завдання:
 1. Держава якого індіанського народу знаходилась напередодні іспанського завоювання на півострові Юкатан:
а) ацтеків; б) майя; в) інків; г) кечуа.
 1. Якою була назва першої англійської колонії, заснованої В. Рейлі у Північній Америці:
а) Віргінія; б) Нова Англія; в) Луїзіана; г) Джеймстаун.
 1. Хто з названих історичних діячів міг знати про початок Реформації у Німеччині:
а) Христофор Колумб; б) Фернандо Магеллан; в) Васко да Гама; г) Бартоломеу Діаш.
 1. Пресвітеріани Шотландії були: а) католиками; б) англіканцями; в) кальвіністами; г) лютеранами.
 2. Заповніть  пропуски використовуючи наведене: облога іспанцями Лейдена під час Визвольної боротьби у Нідерландах тривала з жовтня .___. року до березня ___ року.  А) 1571; Б) 1572; В) 1573; Г) 1574.
 3. На час правління якого французького короля припадає гетьманування Богдана Хмельницького :
а) Генріха ІІІ; б) Генріха ІV; в) Людовіка ХІІІ; г) Людовіка ХІV.
 1. Хто з представників династії Тюдорів упродовж 1485 – 1603 рр. перебував на престолі найдовше:
а) Генріх VІІ; б) ГенріхVІІІ; в) Едуарді; г) Марія І.
 1. Позначте битви, які завершилися перемогою  Антигабсбурзької коаліції:
а) Біла Гора; б) Лейпциг; в) Лютцен; г) Мордлінген; г) Рокруа.
 1. Які з наведених подій відбулися за царювання Івана ІV Грозного:
а) друга навколосвітня подорож Дрейка; б) “Варфоломіївська ніч у Парижі”; в) завершення громадянських війн у Франції; г) загибель “непереможної армади”; г) повстання іконоборців у Нідерландах.
 1. Після припинення династії Ягеллонів першим польським королем обраним голосуванням сейму став:
а) Стефан Баторій; б) Генріх Валуа; в) Сигізмунд ІІІ Ваза; г) Владислав ІV Ваза.
 1. Козаки – запорожці казали, що Січ їхня мати. А кого вони називали своїм батьком?
 2. Яка Запорозька Січ існувала за часів повстання К.Косинського:
а) Хортицька; б) Томаківська; в) Базавлуцька; г) Микитинська.
 1. Стосовно чого сотник реєстрового козацтва Б.Хмельницький висловився: “Все те, що людина може збудувати, вона може зруйнувати ”?
 2. Якою була мова богослужіння у греко-католицькій церкві:
а) церковнослов’янською; б) польською; в) грецькою; г) латинською.
 1. Які з наведених навчальних предметів з “семи вільних наук” становили “тривіум”:
а) арифметика; б) граматика; в) риторика; г) геометрія; г) музика; д) діалектика; е) астрономія.
 1. Хто був першим ректором Київської братської школи:
а) Єлисей Плетинецький; б) Герасим Смотрицький; в) Йов Борецький; г) Петро Могила.
 1. Вкажіть дату урочистої зустрічі Богдана Хмельницького киянами в роки Національно-визвольної війни українського народу проти польського панування:        а) жовтень; б) листопад; в) грудень.       А) 1648 р.; Б) 1649р.; В) 1650р.
 2. З яким кримським ханом уклав союзну угоду про надання військової допомоги (1648 р.) Б.Хмельницький: а) Хаджі – Гіреєм; б) Менглі – Гіреєм; в) Іслам – Гіреєм ІІІ; г) Давлет – Гіреєм ІІ.
 3. Розв’яжіть рівняння:
А+В+С+D    +F = (Дата ?) Подія?
E
А. Укладення Люблінської унії.
В. Повстання Марка Жмайла.
С. Початок громадянської війни у Франції
D. Вінчання на царство Івана ІV у Москві.
E. Кількість подорожей здійснених Христофором Колумбом до Америки.
F. Кількість колишніх польських воєводств з яких за умовами Зборівського договору складалася територія Української козацької держави.
 1. Виправте помилки в тексті: “У 1578 році польський цар Стефан Баторій здійснив так звану козацьку реформу. Для ведення війни зі Швецією він найняв 500 козаків на службу і включив їх до спеціального списку-реєстру . У володіння реєстровим козакам було надано місто Чигирин. На затвердженому Стефаном Баторієм гербі Запорозької Січі було зображено лева в короні, що дереться на скелю. Реєстровців було звільнено від сплати державних податків, але вони повинні були підпорядковуватися місцевій польській адміністрації. ”
ІІ. Контурна карта:
Виконайте наступні завдання:
 1. Підпишіть на карті назви: а) міста, де було укладено договір про унію Польщі та Литви; б) міста, переданого королем Стефаном Баторієм у володіння реєстрового козацтва; в) Запорозької Січі яка існувала в період виникнення Речі Посполитої; г) міст – центрів полків реєстрового козацтва за Куруківською угодою; г) воєводств утворених польсько-литовською владою на українських землях; д) фортеці, збудовані польським урядом для встановлення контролю над Запорізькою Січчю.
 2. Обведіть кордони Речі Посполитої на середину ХVІІ ст.
 3. Підпишіть назви сусідніх з Річчю Посполитою держав.
Складіть легенду до карти, відобразивши обрані вами способи позначення виконання завдання.
ІІІ. Визначте де і коли відбулися наступні події (номер події внесіть у відповідну колонку, біля нього зазначте дату події).
Німеччина
Нідерланди
Англія
Франція
Річ Посполита
Московія
 1. укладання Вестфальського миру.
 2. обрання королем  Сигізмунда ІІІ Вази
 3. мідний бунт.
 4. заснування ордену єзуїтів;
 5. іконоборське повстання в Нідерландах;
 6. підписання Генріхом Валуа так званих “Генріхових артикулів”;
 7. прийняття програми 12 статей;
 8. прийняття акту про супрематію.
 9. “Соляний бунт”;
 10. вбивство Вільгельма Оранського;
 11. видання Нантського едикту;
 12. прийняття “Символу віри”;
 13. вбивство адмірала Гаспара де Коліньї;
 14. прийняття “Соборного уложенія”;
 15. проголошення “Едикту милості”.
ІV.Складіть історичний портрет Петра Конашевича – Сагайдачного та заповніть таблицю. Ким були зазначені
     Вами особи в період життя П.Конашевича-Сагайдачного.
Петро Конашевич – Сагайдачний
Сучасники
Соратники
Супротивники
В таблиці зафіксуйте лише прізвища, а стислі характеристики історичних осіб наведіть нижче.
V.Проаналізуйте наведений документ за наступними запитаннями (відповідайте за планом):
 1. Авторство документу. Чиї інтереси відбиває документ?
 2. Де і коли було створено документ; для кого він призначений?
 3. Яку інформацію ми можемо  отримати з аналізу документу?
 4. Які він мав наслідки?
ОРДИНАЦІЯ 1638 р. ВІЙСЬКА ЗАПОРІЗЬКОГО, ЗАВЕДЕНА ПОЛЬСЬКИМ УРЯДОМ
      “Через те, що єдиним нашим бажанням у справі управління державами є знайти такі способи, з яких наші вірнопіддані завжди переконувалися б у нашій королівській власті, але оскільки козацька сваволя так розгнуздалася, що для приборкання її довелося рушити наші війська і битися з козаками, і з благословіння бога, як володаря всіх воєн розгромити і уразити їх, відвернувши цим страшну небезпеку від Речі Посполитої тому на вічні часи позбавляємо козаків старшинства, всяких старовинних судових установ, права, доходів і інших відзнак, набутих ними за вірні послуги від наших предків і тепер в наслідок заколотів утрачених і бажаємо тих, кого в живих зберегло воєнне щастя, мати в стані простого народу, оберненого в хлопів. Реєстровим же козакам, число яких Річ Посполита визначила на своїй службі тільки 6000 і які смирились перед нами і Річчю Посполитою, ми встановлюємо таку військову організацію, згідно з постановою цього сейму.
    На місце старшого, який більше не буде (вибиратись) з-посеред козаків, ми будемо ставити старшого комісара, від сейму до сейму, за рекомендацією гетьманів, людину, яка була б народжена в шляхетському стані, в лицарській справі досвідчена, підтримувала б у війську лад, запобігала б усяким бунтам, була б справедлива до вбогих людей і з розпорядження гетьмана приходила б у той час і на призначене місце, де потребуватиме Річ Посполита…
     Цьому комісарові мусять коритися осавули, полковники, сотники, як і все військо. Всі вони, також полковники з комісаром, мусять залежати від гетьмана, більше того: і осавулами мусять бути шляхтичі, досвідчені в лицарському ремеслі, випробуваної доблесті і віри. Сотники і отамани можуть обиратися з самих козаків, добре заслужених перед нами і Річчю Посполитою, і людей лицарських. Резиденція комісара мусить бути в Трахтемирові, як у центральному пункті. Полковники мусять перебувати кожний при своєму полку, причому не відлучатися з своїх місць, хіба на законній підставі і то з відома коронного гетьмана.
     Полки з своїми полковниками повинні ходити по черзі на Запорожжя для охорони тих місць і щоб перешкодити татарським переходам через Дніпро. Треба невпинно стежити, щоб козацька вольниця не ховалась на островах і звідти не чинила б походів на море. Разом з тим жоден козак не повинен наважуватись ходити на Запорожжя без паспорта комісара: опійманий комендантом козацьким, він підлягає смертній карі.
При виході українського війська в поле повинен також одночасно виходити і комісар з двома полками за межі волості, особливо коли немає виняткової небезпеки, і там, розташувавшись коло Чорного шляху, чинити опір татарським роз’їздам. В разі великої небезпеки він мусить з’єднати все військо і піти з ним туди, куди направить його гетьманський наказ…
Призначаємо також іменем нашим і Речі Посполитої комісарів для визначення осідлості козаків, якою повинні користуватися козаки на вічні часи з тим, щоб не було щорічних приписок на шкоду Речі Посполитої і зменшення доходів з наших маєтків.
Козаки реєстрові ніким не повинні бути обтяжені як щодо земель, так і особисто. “
VI.Творче завдання. У 2004 році виповнюється 350 років Переяславської Ради. 350 років продовжується дискусія про  значення цієї події. Які точки зору щодо цього вам відомі? Яким, на Вашу думку, був вплив цієї події на подальшу долю українського народу і української державності? Відповідь аргументуйте.
     І. Тестові завдання
 1. Де і коли Золота Орда зазнала першої великої поразки у Східній Європі?
 2. Хто з великих князів Московської держави почав першим титулуватися “Государем і великим князем усієї Русі”?
 3. З яким татарським ханом зустрівся Данило Галицький під час відвідин столиці Золотої Орди наприкінці 1245 – на початку 1246 р.?
 4. Якого князя у “Галицько-Волинському літописі” вперше названо “самодержцем всієї Русі”?
 5. Який португальський мореплавець отримав від португальського короля титул “адмірала індійських вод”?
 6. З представників якої династії у XVI ст. обиралися правителі “Священної Римської імперії німецької нації”?
 7. Яке з реформаційних вчень набуло поширення у Нідерландах в XVI ст.?
 8. Коли було видано Нантський едикт?
 9. Незалежність Об’єднаних провінцій Нідерландів  остаточно була визнана в  …. р. згідно з …… .
 10. Назвіть битву Тридцятилітньої війни, в якій загинув шведський король Густав ІІ Адольф?
 11. За правління якого польського і московського монархів утворилася Річ Посполита?
 12. У складі якої держави в середині XVI ст. перебувала Буковина?
 13. Який з козацьких клейнодів на Запоріжжі вважався символом влади судді?
 14. Назвіть польського гетьмана, який очолював каральну експедицію проти повстанців Северина Наливайка?
 15. З 1 вересня 1632 р. розпочав свою історію…..
 16. Яка будівля була зображена на гербовій печатці Львівського братства?
 17. Хто був першим ректором Київської братської школи?
 18. Заповніть пропуск: “Трівіум” + “..?.” = “сім вільних наук”.
 19. Хто очолював козацьке повстання, яке завершилося укладанням Переяславської угоди?
 20. Виправте помилки в тексті: “Відчутні втрати у битві біля села Куруківого під час повстання 1625 р. під проводом Марка Жмайла примусили поляків укласти Куруківську угоду. Згідно з умовами угоди, підписаної М.Жмайлом, створювалося 6 полків реєстрового козацтва, а до козацького реєстру було вписано 8 тисяч осіб”.
 21. Хронологічна формула з історії. Замініть літери числами відповідно до легенди, проведіть розрахунки і отримайте кінцеву дату. Вкажіть яка або які події в історії  відбулися в цей рік:
 1. Рік коронації Данила Галицького;
 2. Рік видання в Кракові перших українських друкованих книжок Швайпольдом Фіолем;
 3. Рік заснування Київського братства;
 4. Рік прийняття “Едикту милості” у Франції;
 5. Кількість подорожей, здійснених Христофором Колумбом до Америки;
 6. Кількість років, впродовж яких землевласники отримували право розшукувати і повертати своїх селян за Третім Литовським статутом.
ІІ. На контурній карті позначте події  Національно-визвольної війни українського народу
    проти Речі Посполитої  під проводом Б.Хмельницького середини XVII ст. :
 1. Підпишіть назви:
  • Запорозької Січі на початку Визвольної війни;
  • Міста, в якому Б.Хмельницький вперше оприлюднив програму побудови Української козацької держави;
  • Столицю української козацької держави;
  • Міста, обороною якого від польської армії в січні 1655 р. керував полковник І.Богун;
  • Селища (хутору), в якому було поховано Б.Хмельницького.
 2. Позначте місця і дати основних битв. Обведіть позначки тих з них, які завершилися перемогою козацьких військ.
 3. Обведіть кордони Української козацької держави за Зборівським договором. Заштрихуйте території, втрачені за Білоцерківським договором 1651 р.
 4. Підпишіть назви держав, з якими у роки війни Б.Хмельницький підтримував дипломатичні стосунки.
      Складіть відповідну легенду, показавши способи позначення виконання вказаних
      завдань.
ІІІ. Визначте подію (або декілька подій), яка мала найбільший вплив на розвиток
     європейського суспільства у XVI ст. Свій вибір обґрунтуйте.
IV. Проаналізуйте наведений фрагмент документу.
Релігія грецька старожитна, та і така, з якою стародавня Русь приєдналася до Корони Польської, аби залишалася при своїх прерогативах і при вільнім відправленні набоженства, аж куди мова руського народу сягає, в усіх містах, містечках, селах, як у Короні Польській, так і у Великому князівстві Литовському, також на сеймах, у військах, трибуналах, не лише в церквах, але в публічних процесах…
У Київському воєводстві сенаторські достойності не мають даватися тільки шляхті грецької віри в правочинності тих урядів. А у воєводствах Брацлавському, Чернігівському переваги сенаторські мають подаватися альтернативно…
Академію Київську дозволяє його королівська милість і стани коронні установити, вона такими прерогативами та вольностями має задовольнятися, як і академія Краківська…
Гімназії, колегії, школи і друкарні, скільки їх буде потрібно, буде вільно відкривати без утруднень і вільні науки відправляти…
Війська Запорозького має бути число шістдесят тисяч, або як вельможний гетьман подасть на реєстрі…
Затяжного війська – десять тисяч… Жодних військ польських та литовських або чужоземних ніхто не буде впроваджувати у воєводства Київське, Брацлавське, Чернігівське.
Монетний двір для карбування всіляких грошей у Києві, або будь-де, як належить і буде зручно…
Спільна рада і спільні сили тих народів мають бути супроти будь-якого ворога.
 • З якого документу взято цей уривок?
 • Який статус українських земель передбачався цим договором?
 • Аргументуйте свою точку зору, посилаючись на положення наведеного уривку.
V. Окремі історики порівнюють реформи П.Могили з заходами контрреформації в Європі.
    Порівняйте їх за змістом, характером і впливом на церковне життя.
І завдання: «Історична хронологія»
Пропонується перелік дат. Визначте які події відбулися в цих роках (по 1 балу за правильну відповідь), що саме їх об’єднує між собою (до 3-х балів за повну розгорнуту відповідь), включіть в запропонований ланцюг, ті які на вашу думку випущені (за кожну найдену дату-подію – до 2-х балів).
1591-1593, 1625, 1630, 1637, 1638.
(максимально можлива кількість набраних балів – 12. )
ІІ завдання. «Історико-географічна локалізація»
Стародавні греки давали власні назви річкам, містам і місцевостям на території нашої Батьківщини. Вам пропонується перелік таких давніх назв. Визначте їх сучасні найменування (за кожну відповідь по 1 балу).
Якщо Вам відомі назви цих географічних об’єктів, дані іншими народами і в інші часи вкажіть їх. (за вказану назву – 1 бал, ким дана і коли – ще по 1 балу)
Борисфен, Понт Евксінський, Меотіда, Херсонес, Пантікапей
(Очікувана максимальна кількість набраних балів – 15, при ерудиції – може бути більше)
ІІІ завдання. «Історичні персоналії»
Складіть розповідь про легендарного діяча  України – Байду (Дмитра Вишневецького.)(Ким був, коли жив, його діяльність, його образ в усній народній творчості, історичне значення.) (максимально – 5 балів за цю частину завдання.) Зорієнтувавшись в історичному періоді назвіть його сучасників в інших країнах і коротко – що вам про них відомо. (До 3-х балів за одну правильно вказану історичну постать і відомості про неї.) Визначте, чи могла відбутися безпосередня їх зустріч, через кого вони могли б знати один про одного? (За якість історизму в реконструкції – до 5 балів.)
IV завдання. «Історичні явища і процеси»
XVI століття в Західній Європі було початком переходу від аграрної цивілізації до індустріальної. Поясніть, як ви це розумієте. На прикладі однієї з країн покажіть, які риси, притаманні для аграрної цивілізації, залишились, і які нові риси, характерні для індустріальної цивілізації, з’явились (За завдання максимум – 15 балів) Увага: це має бути складна розгорнута відповідь, яка містить елементи визначення понять, порівняння, співставлення та власні висновки по питанню.
V завдання. «Сучасна історіографія питання»
В наш час події в Україні середини XVII століття, відомі як «Хмельниччина», оцінюються істориками по різному відповідно їх характеру: як «повстання», чи як «національно-визвольна війна», або як  «національна революція». Для початку дайте визначення цим поняттям, виберіть те поняття, що на вашу думку відображає сутність подій середини XVII століття. Свій вибір аргументуйте, спираючись на необхідні факти.
(За завдання максимум – 15 балів)
1.Пропонується перелік дат. Визначте які події відбулися в цих роках (по 1 балу за
      правильну відповідь), що саме їх об’єднує між собою (до 3-х балів за повну розгорнуту
       відповідь), включіть в запропонований ланцюг, ті які на Вашу думку випущені (за
       кожну правильно знайдену дату-подію – до 2-х балів).
1591-1593, 1625, 1630, 1637, 1638.
         (Вичерпна правильна  відповідь – 12 балів. )
2. Що Ви знаєте про згаданих історичних осіб?  Дайте їм коротку характеристику.
 • Великий князь Московський Іван ІІІ ;
 • Великий князь Литовський Вітовт;
 • Герасим Смотрицький;
 • Йов Борецький;
 • Вільгельм Оранський.
           (Вичерпна  правильна відповідь за кожною характеристикою – 3 бали, неповна
            правильна відповідь –  1 – 3 бали ). Максимальна оцінка – 15 балів.
3. Складіть таблицю “Українські землі на початку ХVІІ століття” за схемою:
Історико-географічні назви регіонів українських земель
У складі якої держави перебували
В наслідок яких подій це сталося
        (Вичерпна правильна відповідь за кожним з трьох критеріїв (колонки таблиці) – 5 балів,
         неповна правильна відповідь –  1 – 4 бали). Максимальна оцінка – 15 балів.
 4.XVI століття в Західній Європі було початком переходу від аграрно-ремісничої
      цивілізації, до індустріальної. Поясніть, як Ви це  розумієте. На прикладі однієї з
      країн покажіть, які риси, притаманні для аграрно-ремісничої цивілізації,
      залишились, і які нові  риси  характерні для   індустріальної цивілізації, з’явились.
         ( Складна розгорнута відповідь, яка містить елементи визначення понять, порівняння,
            співставлення та власні висновки 15 балів).
5.В наш час події в Україні середини XVII століття, відомі як «Хмельниччина»,
     оцінюються істориками по різному відповідно їх характеру: як «повстання», чи як
     «національно-визвольна війна», або як  «національна революція». Для початку дайте
      визначення цим поняттям, виберіть те поняття, що на Вашу думку відображає
      сутність подій середини XVII століття. Свій вибір аргументуйте, спираючись на
      необхідні факти.
        (Вичерпна правильна  відповідь – 15 балів).
            Оцінювання: Максимальна кількість – 72 бали.
І.Тестові завдання  (Правильна відповідь на питання– 1бал)
Всесвітня історія
 1. Хто очолював експедицію, яка відкрила морський шлях до Індії мандруючи західним узбережжя Африки?
 2. Що вважало єдиним джерелом віри лютеранство?
 3. Назвіть іспанського конкістадора , який завоював державу інків.
 4. Під час Тридцятилітньої війни А.Валленштейн очолював війська : А) Католицької ліги, Б) Євангелічної унії, В) обох угрупувань почергово.
 5. Після того, як королівський престол посів Генріх Наваррський, у Франції утвердилася династія А) Гізів,  Б) Бурбонів, В) Тюдорів, Г) Валуа.
 6. Литовці називають цю подію  Жемайтійською, німці Таненбергською. А  як її називають українські історики?
 7. Сучасником Стефана Баторія був а) Людовік ХІУ, б) Генріх УІІІ Тюдор, в)Іван ІУ Грозний.
 8. Система управління, суд, фінанси, військо Польщі та Литви у складі Речі Посполитої: а)були спільними,  б) залишалися окремими.
 9. Яке з реформаторських вчень набуло поширення в Нідерландах в середині ХУІІ ст.: а) лютеранство,         б) кальвінізм, в) англіканство?
 10. Яке місто називали “протестантським Римом”?
 11. Яка держава на середину ХУІІ ст. мала найбільші колоніальні володіння: а) Португалія, б)Іспанія,                в) Голандія?
 12. Викресліть зайве: Вільгельм Оранський, герцог Альба, Марія Пармська, Катерина Арагонська, Філіпп ІІ, Мориц Пассауський, граф Лестер.
 13. Викресліть з наведеного переліку держав ті, що під час Тридцятилітньої війни не належали до Антигабсбургської коаліції: Франція, Англія, Річ Посполита, Швеція, Данія, Іспанія, Нідерланди, Голландія, князівство Трансільванія, Португалія.
 14. Які з наведених ознак не є притаманними мануфактурі: наймані працівники, ручні знаряддя праці, система машин, примусова праця, поділ праці, виготовлення шедевру, відсутність поділу праці між працівниками.
 15. З наведеного переліку викресліть прізвища історичних осіб, які не пов”язані з історією Франції ХУІ ст.: Людовік ХІУ, Генріх Наваррський, Катерина Медичі, Леонардо да Вінчі, Франциск І, адмірал Коліньї, Карл УІІІ, Жан Кальвін.
 16. Що об’єднує наведений перелік: Нова Іспанія, Нова Гранада, Чілі, Перу?
Історія України
 1. Внаслідок запровадження польського адміністративного устрою на українських землях після Люблінської унії було створено а) удільні князівства, б) воєводства, в) землі.
 2. Уся повнота влади в козацькій державі – Запорозькій Січі – належала а) кошовому отаману, козацькій старшині, січовій (військовій) раді.
 3. Молдавській похід 1577 р. Івана Підкови завершився а) перемогою, б) поразкою.
 4. Засновником і покровителем Київської братської школи був а) Йов Борецький, б)Петро Могила, в) Іпатій Потій.
 5. Перша братська школа виникла у а) Луцьку, б) Львові,  в) Київі.
 6. Найпопулярнішим  і найпоширенішим жанром українського живопису другої половини ХУІ – першої половини ХУІІ ст. був : а)портрет, б)краєвид, в)іконопис.
 7. Хто був сучасником Богдана Хмельницького: а) Фернан Магеллан, б) кардинал Ришельє, в) Жан Кальвін.
 8. Якою була офіційна назва української козацької держави створеної в роки Національно-визвольної війни українського народу проти Речі Посполитої середини ХУІІ ст.: а) Гетьманщина, б) Військо Запорозьке,    в) Велике князівство Руське.
 9. Як пов’язані між собою дати 1526, 1566, 1588 ?
 10. Яке з національно-визвольних повстань 2-30-х рр. ХУІІ ст. завершилося укладанням Куруківської угоди?
 11. В якому році запорожці на чолі з Іваном Сірком зруйнували Кодак?
 12. Яку назву має перша  відома книга Святого Письма видана у ХУІ ст. тогочасною українською мовою?
 13. Що у ХУІІ ст. називали каторгою?
 14. Що було зображено на гербі Війська Запорозького наприкінці ХУІ ст.?
 15. В якому році було відновлено православну ієрархію на українських землях?
 16. Викресліть зайві назви з переліку воєводств, які за умовами Зборівського договору входили до складу Української козацької держави: Руське, Чернігівське, Белзьке, Брацлавське, Київське, Волинське .
 17. Викресліть зайві назви з переліку воєводств, що існували на українських землях в складі Речі Посполитої в другій половині ХУІ ст.: Брацлавське, Київське, Подільське, Сандомирське, Люблінське, Подільське, Руське, Новогрудське, Волинське, Белзьке, Берестейське.
 18. Що об’єднує прізвища таких діячів української культури ХУІ- першої половини ХУІІ ст. – Іван Вишенський, Герасим Смотрицький, Мелетій Смотрицький, Захарія Копистянський, Стефан Зизаній?
 19. Викресліть зайве з наведеного переліку: “Апостол”, “Тренос”, “Острозька Біблія”, “Буквар”.
     2. Контурна карта. ( По 1 балу за кожну правильну відповідь)
 1. Обведіть кордони Речі Посполитої у 1569 р. Заштрихуйте території приєднані до неї у 1618 р.
 2. Підпишіть назви держав з якими мала кордони Річ Посполита.
 3. Позначте на карті і підпишіть назви:
           Місце розташування  Запорозької Січі, що мала назву Томаківської
                           Місто, передане Стефаном Баторієм у володіння реєстрового козацтва.
Місто, де І.Федорович (Федоров) надрукував перші в Україні книги;
Місто в Криму, здобуте козацькими загонами  на чолі з П Сагайдачним у1616 р;
Місто битви турецько-татарського і польсько-козацького війська у 1621 р., де перемогу було здобуто завдяки діям запорожців на чолі з П. Сагайдачним;
Фортецю, збудовану за наказом польського уряду для контролю над Запоріжжям.
3. Завдання з хронології (вичерпна правильна відповідь на кожне завдання – 5 балів, неповна правильна відповідь 1-4 бали). Максимальна оцінка 10 балів.
1. Вкажіть дати наведених подій. Встановіть, які події відбувалися між ними в Україні і також визначте їх дати.
Загибель Непереможної армади
Прийняття “Едикту милості”
2. Вкажіть дату запровадження козацького реєстрового війська польським королем Стефаном Баторієм. Зробіть за єдиною формою огляд  найбільш важливих подій, що відбувалися в цей час у Франції, Англії, Нідерландах, Московській державі, Речі Посполитій, Індії…
  4. Складіть таблицю “Українські землі на середину ХУІІ століття” за схемою:
Назви історико-географічних регіонів  українських земель
У складі якої держави перебували
Внаслідок яких подій це сталося
(Вичерпна правильна відповідь за кожним з трьох критеріїв (колоноки таблиці) – 5 балів, неповна правильна відповідь 1-4 бали) Максимальна оцінка – 15 балів.
  5. В історичній літературі за певними поняттями закріпилися такі назви. Розкрийте зміст подій з якими
      вони пов’язані. (Вичерпна  правильна відповідь 3 бали, неповна правильна відповідь 1-2 бали )
      Максимальна оцінка – 15 балів.
“Тарасова ніч”
“Варфоломіївська ніч”
Доба героїчних походів українського козацтва
“Змова князів”
“Криваве законодавство”
6. Існує думка, що великі географічні відкриття  певною мірою передумовою  початку Національно –
    визвольної війни українського народу проти  Речі Посполитої середини XVII століття. Висловте  свою
    думку відносно цього  твердження.   (Максимальна оцінка – 20 балів)
І.ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ:
 1. Леонтій (997- 1008), Михайло Сирін (990 – 991), Феофілакт (991 – 997) митрополити на Русі, Варда Фока,  Авідос. Викресліть зайве. Свій вибір поясніть.
 2. Після смерті Ярослава Мудрого був утворений тріумвірат  ________,  _________, ________ для управління державою. Ізяслав – Київ та київські землі, Святослав – Чернігівщина, Всеволод  – Переяславщина.
 3. Одними із найбільших  поселень трипільців було ……. ( майданецьке,  Доброводи).
 4. У “Повісті минулих літ” називається подія після якої “начася прозивати Руська земля”, назвіть цю подію (облога Царгорода Аскольдом у 860 р.).
 5. За Віленським привілеєм (1447) року населення Литовсько-Руської держави….. зрівнювалося в правах з населенням коронних польських земель.
 6. Яким чином пов’язані між собою наступні твори: “Православне сповідання віри” (1644), “Катахизис” (1645), “Великий Требник” (1646). (Автор П.Могила).
 7. “Статті Богдана Хмельницького” або “Статті Війська Запорозького” мають ще одну назву “Березневі статті”.
 8. “Статті для заспокоєння народу руського” були розроблені комісією…. у … році . комісією конвокаційного сейму в червні-липні 1630 р.
 9. 8-10 лютого 1648 р. повстанці відбили спроби оволодіти  Микитинською січчю.
 10. Посольство Бурля і Клиші, Іслам-Гірей ІІІ; Стефан Потоцький і Шемберг, Барабаш і Караїмович, Туганбей і Філон Джеджалій. Зазначені особи приймали участь у подіях  лютого-початоку травня 1648 р. Назвіть ці події.
 11. Кінний підрозділ київського магістрату (середина XVII ст.) мав назву ….   ”Золота корогва”
 12. Заповніть таблиці:
А
Договір (угода)
Рік підписання
Умови договору
Значення (вплив) договору
Зборівський договір
Віленське перемир’я
Корсунський договір
          Б
Київське братство
“Згромадження Ісуса” (1540р.)
Хрестовоздвиженське братство
Час існування
Причини утворення
Характер організації
Найбільш відомі заходи
Найбільш відомі постаті
Вплив на розвиток суспільства
      ІІ. Завдання Складіть історичний портрет Острозького Костянтина-Василя та заповніть таблицю.
            Ким були  зазначені Вами особи в період життя Острозького Костянтина-Василя ? В таблиці зафіксуйте лише прізвища
               і коротку довідку про них
Острозький Костянтин-Василь
Соратники
Сучасники
Супротивники
ІІІ. ЗАВДАННЯ НА КОНТУРНІЙ КАРТІ:(Складіть легенду до карти, відобразивши на    ній умовні позначення, обрані
         вами при виконанні завдань)
 1. Обведіть кордони Речі Посполитої у 1569 р.
 2. Зафарбуйте різними кольорами території і підпишіть  на карті назви держави: а) де відбулася Цецорська битва; б) до складу якої з 1606 р. входило Закарпаття; в) з якою Річ Посполита уклала Хотинський мир 1621 р.; г) на території якої виступили козаки, очолювані Яковом Остряницею у 1638 р.
 3. Підпишіть на  карті назви: а) воєводства, утвореного на українських землях польською владою після підписання Деулінської угоди; б) перших полкових міст реєстрового козацтва за Куруківською угодою; в) Запорозької Січі, яка існувала за часів повстання Т.Федоровича; г) історико-географічну назву, якою раніше називали Землі Війська Запорозького Низового.
 4. Позначте на карті, місто, де І.Федоров (Федорович) у 1574 р. надрукував “Апостол”.
 5. Місто, де знаходилась братська школа першим ректором якої був Йов Борецький.
 6. Місто, де у 1586 р. було засновано першу братську школу на українських землях.
 7. Місто, де за рішенням польського короля Стефана Баторія було розміщено арсенал і шпиталь для реєстрових козаків.
ІV. ЗАВДАННЯ. Проаналізуйте наведений документ за наступними запитаннями (відповідайте за планом):
 1. Назва та авторство документу.
 2. Чиї інтереси відбиває документ?
 3. Де і коли було створено документ; для кого він призначений?
 4. Яку інформацію ми можемо  отримати з аналізу документу?
 5. Які він мав наслідки?
КУРУКІВСЬКА УГОДА МІЖ ПРЕДСТАВНИКАМИ ПОЛЬСЬКОГО УРЯДУ І ЗАПОРОЗЬКИМИ КОЗАКАМИ
(1625 р. 27 жовтня) (текст угоди написаний польським командуванням)    Тим, які через щастя і з волі божої уникнули страти коронного війська. … зберегли життя, обіцяючи надалі віддати його на службу Речі Посполитій, ми іменем його королівської милості і Речі Посполитої оголошуємо прощення; всі вони, як ті, що лишаться на службі його королівської милості…
   Ми вважаємо справедливим, щоб військо запорозьке, яке складається з підданих й.к.м. мало голову або старшого, за прикладом давніх років, призначеного королем або гетьманами коронними з відома його королівської милості. Тому на основі повноваження, даного від й.к.м. і Речі Посполитої, й.м. пан воєвода сендомирський, гетьман польний коронний, з відома всіх нас затвердив старшим обраного козаками пана Михайла Дорошенка.
Через те, що король його милість бажає для кращого порядку знати число козаків, щоб мати змогу заохотити більш заслужених до успішної служби Речі Посполитій, то він доручив скласти правильний список війська запорозького з зазначенням числа козаків, які проживають у кожному місті й.к.м.  Далі списки будуть передані в коронний скарб, а звідти копії будуть повідомлені цим старостам…
Для війська запорозького ми призначаємо платню на рік 60000 злотих польських, які вони будуть одержувати в місті й.к.м. Києві в день св. Іллі за руським календарем. Крім того, бажаючи, щоб урядові особи ретельніше виконували свої обов’язки на службі й.к.м. і Речі Посполитої, ми призначаємо такі оклади для старшини: старшому над усім військом 500 злотих на рік, обозному 100 злотих, двом осавулам по 150 злотих, 6 полковим осавулам по 50 злотих, шести полковникам по 100 злотих, шестидесяти сотникам по 50 злотих, судді військовому – 100 злотих.
З числа 6000 козаків 1000 або більше, на розсуд коронного гетьмана і з відома їхнього старшого залежно від умов часу, мусять перебувати на Низу за порогами і там виконувати свою службу: подавати відомості про дії ворогів, не допускати їх до переправ і взагалі захищати ті місця. Решта, живучи по волостях, мусили йти в похід з наказу коронних гетьманів на допомогу регулярному війську або туди, куди треба буде, утримуючись у дорозі від утискання жителів. 1 С.Конєцпольський.
2 Михайло Дорошенко був гетьманом реєстрових козаків у 1625-1628 рр.
Історія України в документах і матеріалах. -Т. З.-С. 62, 63
V. ТВОРЧЕ ЗАВДАННЯ В історичній науці Берестейська унія 1596р. отримала різні оцінки.  Якими, на Вашу думку, були причини цієї події та її вплив на подальшу долю українського народу і української державності? Відповідь аргументуйте.
для 8-х класів.
І Рівень.
Впізнайте подію за фрагментом опису, визначте коли вона відбулася та в чому виявилася її суть, з ким або чим вона пов’язана (по 3 бали за правильну вичерпну відповідь). Наведіть мінімальну але вичерпну відповідь.
 1. Подія оспівана Т.Шевченком у поемі «Тарасова ніч».
 2. Головна заслуга козацького ватажка, який згідно з народною піснею був необачним та «проміняв жінку на тютюн та люльку».
 3. Головний вчинок козацького ватажка, який згідно з думою виявів надзвичайну влучність в стрільбі з лука, перебуваючи в дуже несприятливих умовах.
 4. Подія, в ході якої людина , що була байдужа до питань релігії змогла визначити ціну Парижа в еквіваленті християнської церковної служби.
 5. Подія яка призвела до заснування одного з найбільш поважних протестантських університетів в Європі, а жителі міста маючи можливість вибору  між скасуванням податків та організацією Університету, обрали останнє.
ІІ Рівень.
Поясніть чому Реформація не змогла перемогти на території Речі посполитої та України? (мах. – 10 балів)
ІІІ Рівень.
Порівняйте морські походи українських козаків та діяльність морських гезів в Нідерландах. Визначте, що було спільне та що відмінне, їх історичне значення? (мах. – 12 балів)
ІV Рівень.
Складіть логічний ланцюг, що відбиває причинно-наслідкові зв’язки, за допомогою якого Ви могли  б відповісти на питання: «Яким чином Великі Географічні Відкриття вплинули на загострення класової боротьби в Україні  в 20-30  рр. ХУІІ ст.?»   (мах. – 13 балів – враховується кількість проміжних аргументів , їх логічність та обгрунтованість.)
8-х класів.
І Рівень.
Впізнайте подію за фрагментом опису, визначте коли вона відбулася та в чому виявилася її суть (по 3 бали за правильну вичерпну відповідь). Наведіть мінімальну але вичерпну відповідь.
 1. Подія оспівана Т.Шевченком у поемі «Тарасова ніч».
 2. Головна заслуга козацького ватажка, який згідно з народною піснею був необачним та «проміняв жінку на тютюн та люльку».
 3. Головний вчинок козацького ватажка, який згідно з думою виявів надзвичайну влучність в стрільбі з лука, перебуваючи в дуже несприятливих умовах.
 4. Подія, в ході якої людина , що була байдужа до питань релігії змогла визначити вартість Парижа в еквіваленті християнської церковної служби.
 5. Подія яка призвела до заснування одного з найбільш поважних протестантських університетів в Європі, а жителі міста маючи можливість вибору  між скасуванням податків та організацією Університету, обрали останнє.
ІІ Рівень.
Поясніть чому Реформація не змогла перемогти на території Речі посполитої та України? (мах. – 10 балів)
ІІІ Рівень.
Порівняйте морські походи українських козаків та діяльність морських гезів в Нідерландах. Визначте, що було спільне та що відмінне, їх історичне значення? (мах. – 12 балів)
ІV Рівень.
Складіть логічний ланцюг, що відбиває причинно-наслідкові зв’язки, за допомогою якого Ви могли  б відповісти на питання: «Яким чином Великі Географічні Відкриття вплинули на загострення класової боротьби в Україні  в 20-30  рр. ХУІІ ст.?»   (мах. – 13 балів – враховується кількість проміжних аргументів , їх логічність та обгрунтованість.)

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *